Прес-центр

11.04.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації


11.04.2016 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу (виключення з Реєстру та Біржового списку) цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування  та  облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С:

Дата вчинення дії:  АТ «КБ «СОЮЗ» 07.04.2016 року (лист  вх №397-БТ від  07.04.2016 року) стало відомо, що 17.03.2016 року  ПАТ «Фондова біржа ПФТС»  прийнято рішення №160317/00001 та №160317/00002 про виключення цінних паперів АТ «КБ «СОЮЗ» із Реєстру та Біржового списку ПФТС цінних паперів,  а саме: акції прості іменні бездокументарної форми існування та  облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С. Рішення набуває чинності з 18.03.2016року. 

Найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".

Тип цінних паперів: акції прості іменні бездокументарної форми існування;  Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С.

Загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія:  акції: 336000000.00 гривень.

Облігації Серії С - 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Кількість цінних паперів: акції:1344 000000 - (один мільярд триста сорок чотири мільйона штук)

Облігації  Серії С - 100 000 (сто тисяч штук).

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках):

Акції прості іменні бездокументарної форми існування  (Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №136/1/11, Дата реєстрації випуску цінних паперів:10.03.2011)-100%.

Облігації: випуск серії С  (Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №146/2/11, Дата реєстрації випуску цінних паперів: 05.10.2011)-100%.

Орган, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Вид, тип та форма існування цінних паперів: Акції прості іменні, бездокументарна форма існування.

Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), бездокументарна форма існування.

Дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про  делістинг цінних паперів або зміну рівня лістингу: 17.03.2016 року  (лист  вх №397-БТ від  07.04.2016 року) ПАТ «Фондова біржа ПФТС»  прийнято рішення №160317/00001 та №160317/00002 про виключення цінних паперів АТ «КБ «СОЮЗ» із Реєстру та Біржового списку ПФТС цінних паперів,  а саме акції прості іменні бездокументарної форми існування та  облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С. Рішення набуває чинності з 18.03.2016року.  Підстава: пункт 5.29.9. Правил ПФТС.

Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: Акції АТ «КБ «СОЮЗ» не перебувають у лістингу.

Облігації АТ «КБ «СОЮЗ» не перебувають у лістингу.


Детальна інформація


Прес-центр


04.08.2021 До уваги всіх зацікавлених осіб

22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх