Прес-центр

Новости22.03.2021 22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

Постановою Верховного Суду від 11.06.2020 року по справi № 826/4275/16 залишено без змiн Рiшення Окружного адмiнicтративного суду мiста Києва вiд 06.11.2019 року та Постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 19.02.2020 року, якими: визнано протиправною та скасовано Постанову Правлiння НБУ вiд 15.03.2016 року № 162/БТ "Про вiдкликання банкiвськоi лiцензii та лiквiдацiю АТ "КБ "СОЮЗ"; визнано протиправним та скасовано Рiшення Виконавчоi дирекцii Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 15.03.2016 року № 343 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "КБ "СОЮЗ" та делегування повноважень лiквiдатору банку".

Постановою Верховного Суду вiд 11.03.2021 року по справi № 826/7833/16 залишено без змiн Рiшення Окружного адмiнiстративного суду места Києва вiд 10.04.2020 року та Постанову Шостого апеляцiйного адмiнicтративного суду вiд 08.09.2020 року, якими: визнано протиправною та скасовано Постанову Правлiння НБУ вiд 28.04.2016 року № 299/БТ "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю АТ "КБ "СОЮЗ"; визнано протиправним та скасовано рiшення Виконавчоi дирекцii Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 28.04.2016 року № 615 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "КБ "СОЮЗ" та делегування повноважень лiквiдатору банку"; визнано протиправним та скасовано Розпорядження НБУ № 1740-р вiд 06.06.2016 року "Про вiдкликання Генеральной лiцензiї АТ "КБ "СОЮЗ" на здiйснення валютних операцій".

Таким чином, на сьогоднi Верховним Судом усi Постанови Правлiння НБУ та Рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб стосовно вiдкликання банкiвських лiцензiй та лiквiдацiю АТ "КБ "СОЮЗ" визнано протиправними та скасовано.


13.04.2020 13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»
Як зазначено на офіційному сайті НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ua) Верховна Рада України проголосувала за підготовлені за участі фахівців НКЦПФР зміни до законодавства, які дозволяють змінити порядок та строки проведення річних загальних зборів за результатами 2019 року і строки розкриття річної інформації у зв’язку із поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19.


16.03.2020 16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 24.04.2020р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2020р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімната – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.04.2020р.


27.09.2019 27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

До уваги клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»!

Усі документи Банку, в тому числі кредитні справи, справи з юридичного оформлення рахунку, розрахункові документи, знаходяться за юридичною та фактичною адресою АТ "КБ "СОЮЗ", а саме: Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 4 (колишня вул. Суворова, буд. 4).

23.04.2019 23.04.2019 Річні загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»


20.03.2019 20.03.2019 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 24.04.2019р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2019р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімната – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2019р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.banksoyuz.com.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.


19.12.2018 19.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 18.12.2018 року (протокол №7) прийнято рішення призначити Назарчук Гелену Іванівну на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління   АТ «КБ «СОЮЗ» з правом надання другого підпису.


27.08.2018 27.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 27.08.2018 року (протокол №6) прийнято рішення про звільнення Шестопала Олега Васильовича з посади начальника служби внутрішнього аудиту АТ «КБ «СОЮЗ» за власним бажанням 27 серпня 2018 року.


25.06.2018 25.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 22.06.2018 року (протокол №5) прийнято рішення про припинення повноважень головного бухгалтера, Члена Правління Колесник Галини Дмитрівни.


23.04.2018 23.04.2018 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «СОЮЗ» Повідомляє про проведення 24.04.2018р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.


20.03.2018 20.03.2018 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «СОЮЗ» повідомляє про проведення 24.04.2018 об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ». Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.


16.03.2017 16.03.2017 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул.Суворова, 4) (далі - Банк) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2017р. об 10 годині 30 хвилин за адресою: 01010, м.Київ, вул.Суворова, 4, у приміщенні Банку, номер кімнати, куди мають прибути акціонери - 317.


04.10.2016 04.10.2016 До уваги власників облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» серії «С»
ПУБЛІЧНE АКЦІОНЕРНE ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» повідомляє про прийняття 29 вересня  2016 року Спостережною радою АТ «КБ «СОЮЗ» (Протокол №8 від 29.09.2016 року) відповідно до Проспекту емісії облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» рішення про встановлення нової відсоткової ставки за облігаціями звичайними відсотковими іменними серії «С», емітованими АТ «КБ «СОЮЗ».


11.04.2016 11.04.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу (виключення з Реєстру та Біржового списку) цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування  та  облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С


14.03.2016 14.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 12.03.2016 року прийнято наступні рішення:


12.03.2016 12.03.2016 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ТОВ «КБ «СОЮЗ» повідомляє про проведення 26.04.2016р. об 11 годині 00 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»


05.02.2016 05.02.2016 Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» повідомляє про проведення 12.03.2016р. об 11 годині 00 хвилин позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»


21.01.2016 21.01.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу (позалістинг) цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування


04.12.2015 04.12.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт лістингу, переведення цінних паперів емітента до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування


04.12.2015 04.12.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування.


1 - 20 из 108
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все

Прес-центр


22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх