Прес-центр

Новости23.04.2019 23.04.2019 Річні загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»


20.03.2019 20.03.2019 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 24.04.2019р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2019р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімната – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2019р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.banksoyuz.com.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.


19.12.2018 19.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 18.12.2018 року (протокол №7) прийнято рішення призначити Назарчук Гелену Іванівну на посаду Головного бухгалтера, Члена Правління   АТ «КБ «СОЮЗ» з правом надання другого підпису.


27.08.2018 27.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 27.08.2018 року (протокол №6) прийнято рішення про звільнення Шестопала Олега Васильовича з посади начальника служби внутрішнього аудиту АТ «КБ «СОЮЗ» за власним бажанням 27 серпня 2018 року.


25.06.2018 25.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На засіданні Спостережної ради  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 22.06.2018 року (протокол №5) прийнято рішення про припинення повноважень головного бухгалтера, Члена Правління Колесник Галини Дмитрівни.


23.04.2018 23.04.2018 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «СОЮЗ» Повідомляє про проведення 24.04.2018р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.


20.03.2018 20.03.2018 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КБ «СОЮЗ» повідомляє про проведення 24.04.2018 об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ». Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.


16.03.2017 16.03.2017 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул.Суворова, 4) (далі - Банк) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2017р. об 10 годині 30 хвилин за адресою: 01010, м.Київ, вул.Суворова, 4, у приміщенні Банку, номер кімнати, куди мають прибути акціонери - 317.


04.10.2016 04.10.2016 До уваги власників облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» серії «С»
ПУБЛІЧНE АКЦІОНЕРНE ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» повідомляє про прийняття 29 вересня  2016 року Спостережною радою АТ «КБ «СОЮЗ» (Протокол №8 від 29.09.2016 року) відповідно до Проспекту емісії облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» рішення про встановлення нової відсоткової ставки за облігаціями звичайними відсотковими іменними серії «С», емітованими АТ «КБ «СОЮЗ».


11.04.2016 11.04.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу (виключення з Реєстру та Біржового списку) цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування  та  облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С


14.03.2016 14.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 12.03.2016 року прийнято наступні рішення:


12.03.2016 12.03.2016 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ТОВ «КБ «СОЮЗ» повідомляє про проведення 26.04.2016р. об 11 годині 00 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»


05.02.2016 05.02.2016 Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» повідомляє про проведення 12.03.2016р. об 11 годині 00 хвилин позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»


21.01.2016 21.01.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу (позалістинг) цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування


04.12.2015 04.12.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт лістингу, переведення цінних паперів емітента до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування


04.12.2015 04.12.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі, а саме: акції прості іменні, бездокументарної форми існування.


03.12.2015 03.12.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" (далі - емітент) повідомляє про факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі, а саме: Облігацій іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) серії В та Серії С.


23.11.2015 23.11.2015 До уваги власників облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» серії «С»
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» повідомляє, що 16 листопада 2015 року Спостережною радою АТ «КБ «СОЮЗ» відповідно до Проспекту емісії облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» прийнято рішення про встановлення нової відсоткової ставки за облігаціями звичайними відсотковими іменними серії «С», емітованими АТ «КБ «СОЮЗ».


09.06.2015 09.06.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

На Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 05.06.2015 року (протокол №2) прийнято наступні рішення:

- про припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради: Дядечка С.В., Дядечко Т.І., Ревякіної І.Г.

про обрання на посаду Членів Спостережної ради: Дядечка С.В., Дядечко Т.І., Ревякіну І.Г., Валового В.П., Коломієць А.І.


29.04.2015 29.04.2015 До уваги власників облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» серії «В» та «С»
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» повідомляє, що 28 квітня 2015 року Спостережною радою АТ «КБ «СОЮЗ» (Протокол № 10 від 28.04.2015 року) відповідно до Проспекту емісії облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» прийнято рішення про встановлення нової відсоткової ставки за облігаціями звичайними відсотковими іменними серій «В» та «С» емітованими АТ «КБ «СОЮЗ».


1 - 20 из 104
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все

Прес-центр


23.04.2019 Річні загальні збори акціонерів

20.03.2019 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

19.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх