Розрахунково-касове обслуговування

Розрахунково-касове обслуговування для юридичних осіб


Переваги розрахунково-касового обслуговування в Банку "СОЮЗ":

- комплексне оперативне розрахунково-касове обслуговування персональним менеджером
- надання послуг у національній та іноземній валютах, а також банківських металах

- нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку до 0.01%

- зважені тарифи з можливістю вибору тарифних пакетів

- продаж валюти що надійшла в день надходження

- відправка валютних платежів у день купівлі

- безкоштовне надання клієнтам системи «Клієнт-Банк»

Розрахунково-касове обслуговування в національній валюті для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(діє з 01.02.2015)

Тарифний пакет "Акційний"

Перелік банковских послуг

Ставка винагороди / розмір оплати послуг

1. Відкриття та ведення поточних рахунків

1.1.

Відкриття поточного рахунку в національній валюті

безкоштовно

1.2.

Відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання / Відкриття рахунку для формування статутного фонду з подальшим його переоформленням в поточний

безкоштовно

1.3.

Наданням довідки про внесок до статутного фонду (при відкриті рахунку для формування статутного фонду з подальшим його переоформленням в поточний)

50,00 грн. за 1 довідку

1.4.

Закриття та відкриття поточного рахунку у зв'язку з припиненням юридичної особи (внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної особи-підприємця (прізвища/імені/по-батькові)

50,00 грн.

1.5.

Закриття поточного рахунку за бажанням Клієнта на підставі його заяви про закриття рахунку

200,00 грн.

1.6.

Видача довідок власнику рахунку з наданням інформації по операціях за період:

до 1 місяця

від 1 місяця до 6 місяців

від 6 місяців до 1 року

більше 1 року


30 грн. за 1 довідку

40 грн. за 1 довідку

50 грн. за 1 довідку

100 грн. за 1 довідку

1.7.

Видача довідок Клієнту про наявність рахунків у Банку, залишків за рахунками

50,00 грн. за 1 довідку

1.8.

Пересилка документів клієнта засобами спецзв'язку

30, 00 грн. за кожну пересилку

1.9.

Видача дубліката виписки або дубліката платіжного документа при терміні давності проведення операцій понад 1 місяць

35,00 грн.
за 1 дублікат

1.10.

Підготовка та заповнення працівником банку платіжного доручення Клієнта,заяви на переказ готівки на рахунок Клієнта працівником Банку

6,00 грн. за кожний документ

1.12.

Друкування та завірення платіжних доручень, які надійшли за допомогою системи "Клієнт-Банк"

2,00 грн. за кожний документ

1.13.

Оформлення грошових чекових книжок

30,00 грн., але не менше ціни придбання

1.14.

Надання завіреної Банком копії картки із зразками підписів Клієнта, на вимогу останього

10,00 грн.

1.15.

Зміна та уточнення платіжних реквізітів, анулювання (повернення), розшук (запит) платежу:

15,00 грн. за кожну операцію

1.16.

Підтвердження (копія повідомлення) переказу коштів

10 грн.

2. Розрахункове обслуговування

2.1.

Переказ коштів в національній валюті з рахунків Клієнта на підставі платіжного доручення :


2.1.1.

в операційний час на паперових носіях

2,00 грн. за кожний документ, мінімум 50 грн. щомісячно

2.1.2.

в операційний час на підставі електронних розрахункових документів за допомогою системи "Клієнт-Банк"

1,50 грн. за кожний документ

2.1.3.

в післяопераційний час з датою виконання поточним днем (з попереднім повідомленням Банку про проведення розрахунків на паперових носіях та на підставі електронних розрахункових документів за допомогою системи "Клієнт-Банк"

Додатково 1% від суми платежу

2.2.

Договірне списання Банком за дорученням Клієнта коштів в національній валюті (згідно додаткової угоди до договору банківського рахунку), на користь третіх осіб або на рахунки Клієнта, які відкриті у системі ВАТ "КБ "СОЮЗ"" та в інших банках, в операційний час з датою виконання поточним днем

Додатково 10,00 грн.

2.3.

Розрахункове обслуговування Клієнта за системою «Клієнт-Банк» - юридичні особи - фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності

Щомісячна абонентська плата у розмірі:

120,00 грн.

60,00 грн.

У випадку відсутності оборотів по рахунку кліента в межах місяця - не стягується

2.4.

Встановлення Клієнт-Банк у замовника ( в межах м. Києва)

12,00 грн.

2.5.

Перевстановлення Клієнт-Банк у замовника з причин порушення норм експлуатаційного характеру

300,00 грн. ( в т.ч. ПДВ) за один виїзд

3. Касове обслуговування

3.1.

Приймання готівки для зарахування на поточний рахунок Клієнта

безкоштовно

3.2.

Видача готівки з поточного рахунку Клієнта: в національній валюті

0,5% незалежно від від суми

3.3.

Приймання готівки для зарахування на поточний рахунок Клієнта

0,01 грн. за 1 шт.

4. Перекази без відкриття рахунків

4.1.

Переказ готівки юридичними особами та фізичними особами -підприємцями в національній валюті на рахунки юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб (без відкриття поточного рахунку), при перерахуванні суми

0,5 % від суми перерахування, мінімум 5 грн.

5. Нарахування процентів на залишок коштів на поточних рахунках суб`єктів господарювання

5.1.

Нарахування процентів за залишками на поточних рахунках Клієнтів в національній валюті (крім коштів для формування статутного фонду, коштів що знаходяться на рахунках нерезидентів-інвесторів, за якими нарахування процентів не здійснюється незалежно від суми фактичного залишку) за умови, якщо середньоденний залишок набуває таких значень:

Від 50 000,00 грн.

0,01% річних

6. Інші послуги

6.1.

Плата за реєстрацію обтяжень/ змін обтяжень в державному реєстрі обтяжень рухомого / нерухомого майна

180,00 грн в тому числі ПДВ

6.2.

Видача довідок клієнту про наявність (відсутність) заборгованності за кредитними продуктами

60,00 грн в тому числі ПДВ

Завантажити таблицю зі строками і порядком оплати.


Розрахунково-касове обслуговування в національній валюті для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(діє з 01.02.2015)

Тарифний пакет "Класичний"

Перелік банковских послуг

Ставка винагороди / розмір оплати послуг

1. Відкриття та ведення поточних рахунків

1.1.

Відкриття поточного рахунку в національній валюті

70,00 грн.

1.2.

Відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання / Відкриття рахунку для формування статутного фонду з подальшим його переоформленням в поточний

25,00 грн.

1.3.

Відкриття рахунку для формування статутного фонду  з подальшим його переоформленням в поточний та наданням довідки про внесок до статутного фонду

100,00 грн.

1.4.

Закриття та відкриття поточного рахунку у зв'язку з припиненням юридичної особи (внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної особи-підприємця (прізвища/імені/по-батькові)

50,00 грн.

1.5.

Закриття поточного рахунку за бажанням Клієнта на підставі його заяви про закриття рахунку

200,00 грн.

1.6.

Видача довідок власнику рахунку з наданням інформації по операціях за період:

до 1 місяця

від 1 місяця до 6 місяців

від 6 місяців до 1 року

більше 1 року30 грн. за 1 довідку

40 грн. за 1 довідку

50 грн. за 1 довідку

100 грн. за 1 довідку

1.7.

Видача довідок Клієнту про наявність рахунків у Банку, залишків за рахунками

50,00 грн. за 1 довідку

1.8.

Пересилка документів клієнта засобами спецзв'язку

30, 00 грн. за кожну пересилку

1.9.

Видача дубліката виписки або дубліката платіжного документа при терміні давності проведення операцій понад 1 місяць

35,00 грн.
за 1 дублікат

1.10.

Підготовка та заповнення працівником банку платіжного доручення Клієнта,заяви на переказ готівки на рахунок Клієнта працівником Банку

6,00 грн. за кожний документ

1.12.

Друкування та завірення платіжних доручень, які надійшли за допомогою системи "Клієнт-Банк"

2,00 грн. за кожний документ

1.13.

Оформлення грошових чекових книжок

30,00 грн., але не менше ціни придбання

1.14.

Надання завіреної Банком копії картки із зразками підписів Клієнта, на вимогу останього

10,00 грн.

1.15.

Зміна та уточнення платіжних реквізітів, анулювання (повернення), розшук (запит) платежу:

15,00 грн. за кожну операцію

1.16.

Підтвердження (копія повідомлення) переказу коштів

10 грн.

2. Розрахункове обслуговування

2.1.

Переказ коштів в національній валюті з рахунків Клієнта на підставі платіжного доручення :


2.1.1.

в операційний час на паперових носіях

додатково 6,00 грн. за кожний документ

2.1.2.

в операційний час на підставі електронних розрахункових документів за допомогою системи "Клієнт-Банк"

додатково 6,00 грн. за кожний документ

2.2.

Договірне списання Банком за дорученням Клієнта коштів в національній валюті (згідно додаткової угоди до договору банківського рахунку), на користь третіх осіб або на рахунки Клієнта, які відкриті у системі ВАТ "КБ "СОЮЗ"" та в інших банках, в операційний час з датою виконання поточним днем

Додатково 10,00 грн.

2.3.

Розрахункове обслуговування Клієнта за системою «Клієнт-Банк»

Щомісячна абонентська плата у розмірі:

120,00 грн.

У випадку відсутності оборотів по рахунку кліента в межах місяця - не стягується

2.4.

Встановлення (перевстановлення) системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" за умови виїзду до клієнта в межах  міста Києва

300,00 грн. ( в т.ч. ПДВ) за один виїзд

3. Касове обслуговування

3.1.

Приймання готівки для зарахування на поточний рахунок Клієнта

0,5% від від суми перерахування готівки

3.2.

Видача готівки з поточного рахунку Клієнта: в національній валюті
до 50 000,00 грн.
від 50 000.01 грн.1% від суми

0,7% від суми

3.3.

Приймання готівки для зарахування на поточний рахунок Клієнта

0,01 грн. за 1 шт.

4. Перекази без відкриття рахунків

4.1.

Переказ готівки юридичними особами та фізичними особами -підприємцями в національній валюті на рахунки юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб (без відкриття поточного рахунку), при перерахуванні суми
до 1 000,00 грн.


від 1 000,01 грн. до 10 000,00 грн.

від 10 000,01 грн.1% від суми перерахування, мінімум 5 грн.
0,8% від суми перерахування
0,6% від суми перерахування

5. Нарахування процентів на залишок коштів на поточних рахунках суб`єктів господарювання

5.1.

Нарахування процентів за залишками на поточних рахунках Клієнтів в національній валюті (крім коштів для формування статутного фонду, коштів що знаходяться на рахунках нерезидентів-інвесторів, за якими нарахування процентів не здійснюється незалежно від суми фактичного залишку) за умови, якщо середньоденний залишок набуває таких значень:

Від 500 000,00 грн.

0,01% річних

6. Інші послуги

6.1.

Плата за реєстрацію обтяжень/ змін обтяжень в державному реєстрі обтяжень рухомого / нерухомого майна

180,00 грн в тому числі ПДВ

6.2.

Видача довідок клієнту про наявність (відсутність) заборгованності за кредитними продуктами

60,00 грн в тому числі ПДВ

Завантажити таблицю зі строками і порядком оплати.


Розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(діє з 01.01.2015)


Перелік банковских послуг

Ставка винагороди / розмір оплати послуг

1. Відкриття та ведення поточних рахунків

1.1.

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті

70,00 грн.

1.2.

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті, якщо у клієнта відкритий поточний рахунок у національній валюті в АТ КБ "СОЮЗ"

50,00 грн.

1.3.

Закриття поточного рахунку за бажанням Клієнта на підставі його заяви про закриття рахунку (в тому числі мультивалютного)

200,00 грн.

1.4.

Видача довідок власнику рахунку про розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами (за запитом клієнта)

30 грн. за 1 довідку (по операціям поточного року) 50 грн. за 1 довідку (по операціям минулих років)

1.5.

Видача дубліката виписки або дубліката платіжного документа при терміні давності проведення операцій понад 1 місяць

35,00грн.
за 1 дублікат

1.6.

Підготовка та заповнення працівником банку платіжного доручення Клієнта,заяви на переказ готівки на рахунок Клієнта працівником Банку

24,00 грн. за кожний документ

2. Здійснення платежів

2.1. Здійснення платежів за дорученням Клієнта через коррахунки Банку в доларах США :

2.1.1.

OUR (при оплаті комісії за рахунок відправника)

0,15% від суми переказу (мін. 30 USD, макс. 250 USD)

2.1.2.

SHA/BEN (при оплаті комісії за рахунок бенефіціара)

10,00 USD

2.2. Здійснення платежів за дорученням Клієнта через коррахунки Банку в ЕВРО :

2.2.1.

OUR (при оплаті комісії за рахунок відправника)

0,15% від суми переказу
(мін. 25 EUR, макс. 200 EUR)

2.2.2.

SHA/BEN (при оплаті комісії за рахунок бенефіціара)

10,00 EUR

2.3. Здійснення платежів за дорученням Клієнта через коррахунки Банку в інших ВКВ 1 групи :

2.3.1.

OUR (при оплаті комісії за рахунок відправника)

0,2% від суми переказу (мін. 40 USD, макс. 250 USD)

2.3.2.

SHA/BEN (при оплаті комісії за рахунок бенефіціара)

10,00 USD

2.4. Здійснення платежів за дорученням Клієнта через коррахунки Банку в російських рублях :

2.4.1.

OUR (при оплаті комісії за рахунок відправника)

300 російських рублів
(платіж більш 1 млн. – 1000 російських рублів)

2.4.2.

SHA/BEN (при оплаті комісії за рахунок бенефіціара

100 російських рублів

2.5. Здійснення платежів за дорученням Клієнта через коррахунки Банку в інших ВКВ 2 групи :

2.5.1.

OUR (при оплаті комісії за рахунок відправника)

0,2% від суми переказу
(мін. 20 USD,
макс. 250 USD)

2.5.2.

SHA/BEN (при оплаті комісії за рахунок бенефіціара)

15,00 USD

3. Обслуговування платежів

3.1. З'ясування недостатніх реквізитів за платежами в іноземній валюті

3.1.1.

у ВКВ 1 групи

100,00 USD

3.1.2.

у ВКВ 2 групи

30,00 USD

3.2. Зміна платіжних реквізитів або анулювання (повернення) платежу в іноземній валюті:

3.2.1

у ВКВ 1 групи

100,00 USD

3.2.2

у ВКВ 2 групи

30,00 USD

3.3. Зупинення платежу до виконання 120,00 грн.
3.4.  З’ясування дати зарахування коштів отримувачу   200,00 USD

4. Конверсійні операції

4.1. Купівля іноземної валюти:

4.1.1.

до 30000,00 включно

0,5% вiд суми

4.1.2.

від 30000,01 до 100000,00 включно

0,4% вiд суми

4.1.3.

більше 100000,00

0,35% вiд суми

4.1.4.

Комісія за обумовлений курс при купівлі валюти на МВРУ

Від 0% до 15% від суми

4.2. Продаж іноземної валюти:

4.2.1.

Вільний продаж іноземної валюти

0,35% вiд суми

4.2.2.

Обов’язковий продаж безготівкової іноземної валюти

0,1% вiд суми

4.3. Конвертація іноземної валюти:

4.3.1.

Конвертація однієї безготівкової іноземної валюти в іншу по заяві клієнта

0,1% вiд суми

4.3.2.

Конвертація однієї безготівкової іноземної валюти в іншу за дорученням Клієнта з платежем через коррахунки Банку

0,2% вiд суми + комісія іноземного банку

5. Касове обслуговування

5.1.

Видача готівки з поточного рахунку Клієнта

1% від суми

5.2.

Прийняття готівкових коштів Клієнта в валютах 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ для зарахування на його поточний рахунок

0,2% вiд суми

5.3.

Прийняття готівкових коштів Клієнта в валютах 2 групи класифікатора іноземних валют НБУ для зарахування на його поточний рахунок

0,3% вiд суми

5.4.

Експертиза платоспроможності купюр без здавання до каси

0,12% (мін. 5 USD)

6. Нарахування процентів на залишок коштів на поточних рахунках суб`єктів господарювання

6.1.

Нарахування процентів за залишками на поточних рахунках Клієнтів в іноземній валюті за умови, якщо середньоденний залишок набуває таких значень:

- від 100 000,00 USD
- від 100 000,00 EUR

0,05% річних
0,05% річних

7. Міжнародні перекази

7.1.

Перекази за межі України в національній валюті

20,00 USD

8. Інші послуги

8.1.

Надання клієнту згоди уповноваженого Банку на обслуговування кредитів від нерезидентів

500,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

8.2. Видача довідок про операції щодо одержання і погашення кредитів від нерезидентів при переході на обслуговування в інший уповноважений банк 150,00 грн. (в т.ч. ПДВ)
Завантажити таблицю зі строками і порядком оплати.


У випадку виникнення додаткових питань і зацікавленості в послугах Банку з питань тарифів на відповідні послуги, просимо звертатися за телефоном: +38(044) 393-93-42.

Прес-центр


22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх