Організація та обслуговування випусків цінних паперів клієнтів

Організація та обслуговування випусків цінних паперів клієнтів


АТ «Комерційний банк «СОЮЗ» пропонує корпоративним клієнтам банку та муніципальним утворенням, послуги фінансового консультанта, організатора випуску обл.ігацій, андеррайтера, маркетмейкера, гаранта та платіжного агента, зокрема:


▪ послуги фінансового консультанта (радника) з визначення потреб емітента у фінансуванні, структуруванні облігаційної позики, визначенні найсприятливішого моменту та способу виходу емітента національний на ринок облігацій;
▪ послуги з організації випуску облігацій, в тому числі підготовка проспекту емісії та інвестиційного меморандуму, супроводження рейтингової процедури в уповноважених рейтингових агентствах, реєстрації випуску цінних паперів в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, депозитарного обслуговування депозитарієм ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» та Національним депозитарієм України, процедури включення у біржовий реєстр та процедури лістингу;
▪ послуги андеррайтера випуску цінних паперів (твердий/частковий/«best efforts»), включаючи опцію організації синдикату спів-андеррайтерів, проведення рекламної кампанії, роуд-шоу для вітчизняних інвесторів, ведення книги заявок тощо;
▪ послуги маркетмейкера випуску облігацій клієнта, в тому числі підтримка двосторонніх котирувань за цінними паперами на біржовому ринку, підтримка спреду, супроводження дострокового викупу (оферти) за облігаційними позиками, аналітична та інформаційна підтримка випуску цінних паперів емітента протягом строку обігу;
▪ послуги гаранта за облігаційними позиками емітентів, включаючи надання документів для підтвердження наявності додаткового забезпечення щодо виплати основної суми боргу, сплати відсотків, здійснення дострокового викупу (оферти) облігацій згідно умов випуску Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інвесторам;
▪ послуги платіжного агента за випуском облігацій клієнта, включаючи адміністрування виплати купонного доходу, виплата відсотків та номіналу при достроковому викупі облігацій, погашення облігацій;
▪ послуги з бридж-фінансування емітента на строк до звершення первинного розміщення облігацій емітента;
▪ послуги фінансового консультанта (радника) з реструктуризації та конвертації облігаційних позик;
▪ послуги з розробки, погодження та супроводження виготовлення бланків сертифікатів цінних паперів випущених у документарній формі існування.

В разі виникнення додаткових питань та зацікавленості в послугах Банку по здійсненню операцій з векселями, з питань тарифів на відповідні послуги, звертатися за телефоном: +38(044) 393-93-76

Прес-центр


04.08.2021 До уваги всіх зацікавлених осіб

22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх