Кредитування


АТ "КБ "СОЮЗ" надає корпоративним Клієнтам наступні види кредитних продуктів: - кредит на поповнення оборотних коштів;
- кредитна лінія/мультивалютна кредитна лінія;
- овердрафт;
- кредит на придбання нерухомості (іпотечне кредитування);
- кредит на придбання автомобіля для комерційного використання;
- інвестиційне кредитування (надання корпоративним клієнтам Банку кредитів на здійснення інвестиційного проекту);
- надання гарантій, поручительств.

АТ "КБ "СОЮЗ" надає корпоративним Клієнтам короткострокові (до 1 року) і довгострокові (від 1 року до 3-х років) кредити під процентну ставку від 11% до 25% річних в залежності від валюти, терміну кредитування та виду кредитного продукту.

Для одержання кредиту в АТ "КБ "СОЮЗ" Позичальник надає фінансову і юридичну документацію щодо ведення своєї господарської діяльності, а саме:
1. Бухгалтерська звітність - баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2) і інші форми бухгалтерської звітності не менш чим на 3 останні квартальні дати (підприємства з іноземними інвестиціями надають баланс на останню річну дату).
2. Розшифровка структури дебіторської й кредиторської заборгованості (перелік основних дебіторів і кредиторів позичальника, сума боргу по них, дати виникнення й погашення заборгованості).
3. Довідки: - про отримані кредити й позики (або про їхню відсутність) за станом на дату запиту про кредит. Довідки видаються банками, у яких у Позичальника відкриті поточні (позичкові) рахунки; - про виданий Позичальником поручництв; - з банків, у яких відкриті поточні рахунки Позичальника, про надходження коштів на рахунки Позичальника за останні 3 повних календарних місяці; - відомості про склад засновників та їх долі в статутному фонді, дані про участь підприємства в статутних фондах інших підприємств.
4. Техніко-економічне обґрунтування використання кредиту, що відображає економічну ефективність й окупність витрат протягом періоду, на який береться кредит (порука).
5. Бізнес-план розвитку підприємства на період користування кредитними продуктами Банку.
6. Договори з додатками й доповненнями, що конкретизують склад цінностей, що здобувають, їхньої ціни, строки й графіки поставок, конкретні форми розрахунків.
7. При прийнятті в заставу майна Заставник надає правовстановлюючі документи на заставне майно, залежно від виду застави.

У випадку якщо Позичальник не є клієнтом Банку, додатково будуть потрібні наступні юридичні документи:
1. Заповненим, підписаним Позичальником і скріплена його печаткою анкета.
2. Установчі й реєстраційні документи (установчий договір, устав, свідчення про державну реєстрацію), завірені нотаріально.
3. Ксерокопія картки зразків підписів і печатки встановленого зразка.
4. Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб Позичальника, перерахованих у картці зразків підписів:
- документ про призначення посадової особи (рішення загальних зборів акціонерів (пайовиків), наказ про призначення на посаду);
- доручення (у випадку якщо особа діє в силу повноважень, зазначених у дорученні). В разі виникнення додаткових питань та зацікавленості в послугах Банку по здійсненню операцій з векселями, з питань тарифів на відповідні послуги, звертатися за телефоном: +38(044) 393-93-77

Прес-центр


04.08.2021 До уваги всіх зацікавлених осіб

22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх