Кредитування


АТ "КБ "СОЮЗ" надає корпоративним Клієнтам наступні види кредитних продуктів: - кредит на поповнення оборотних коштів;
- кредитна лінія/мультивалютна кредитна лінія;
- овердрафт;
- кредит на придбання нерухомості (іпотечне кредитування);
- кредит на придбання автомобіля для комерційного використання;
- інвестиційне кредитування (надання корпоративним клієнтам Банку кредитів на здійснення інвестиційного проекту);
- надання гарантій, поручительств.

АТ "КБ "СОЮЗ" надає корпоративним Клієнтам короткострокові (до 1 року) і довгострокові (від 1 року до 3-х років) кредити під процентну ставку від 11% до 25% річних в залежності від валюти, терміну кредитування та виду кредитного продукту.

Для одержання кредиту в АТ "КБ "СОЮЗ" Позичальник надає фінансову і юридичну документацію щодо ведення своєї господарської діяльності, а саме:
1. Бухгалтерська звітність - баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2) і інші форми бухгалтерської звітності не менш чим на 3 останні квартальні дати (підприємства з іноземними інвестиціями надають баланс на останню річну дату).
2. Розшифровка структури дебіторської й кредиторської заборгованості (перелік основних дебіторів і кредиторів позичальника, сума боргу по них, дати виникнення й погашення заборгованості).
3. Довідки: - про отримані кредити й позики (або про їхню відсутність) за станом на дату запиту про кредит. Довідки видаються банками, у яких у Позичальника відкриті поточні (позичкові) рахунки; - про виданий Позичальником поручництв; - з банків, у яких відкриті поточні рахунки Позичальника, про надходження коштів на рахунки Позичальника за останні 3 повних календарних місяці; - відомості про склад засновників та їх долі в статутному фонді, дані про участь підприємства в статутних фондах інших підприємств.
4. Техніко-економічне обґрунтування використання кредиту, що відображає економічну ефективність й окупність витрат протягом періоду, на який береться кредит (порука).
5. Бізнес-план розвитку підприємства на період користування кредитними продуктами Банку.
6. Договори з додатками й доповненнями, що конкретизують склад цінностей, що здобувають, їхньої ціни, строки й графіки поставок, конкретні форми розрахунків.
7. При прийнятті в заставу майна Заставник надає правовстановлюючі документи на заставне майно, залежно від виду застави.

У випадку якщо Позичальник не є клієнтом Банку, додатково будуть потрібні наступні юридичні документи:
1. Заповненим, підписаним Позичальником і скріплена його печаткою анкета.
2. Установчі й реєстраційні документи (установчий договір, устав, свідчення про державну реєстрацію), завірені нотаріально.
3. Ксерокопія картки зразків підписів і печатки встановленого зразка.
4. Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб Позичальника, перерахованих у картці зразків підписів:
- документ про призначення посадової особи (рішення загальних зборів акціонерів (пайовиків), наказ про призначення на посаду);
- доручення (у випадку якщо особа діє в силу повноважень, зазначених у дорученні). В разі виникнення додаткових питань та зацікавленості в послугах Банку по здійсненню операцій з векселями, з питань тарифів на відповідні послуги, звертатися за телефоном: +38(044) 393-93-77

Прес-центр


13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

23.04.2019 Річні загальні збори акціонерів

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх