Розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб

Розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб


Розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб в національній валюті

(діють з 01.01.2015)

Вид операції

Вартість операції *

1.

Відкриття поточного рахунку (крім співробітників банку)

50 грн.

2.

Відкриття поточного рахунку співробітниками Банку

не тарифікується

3.Відкриття поточного рахунку при умові наявності у клієнта депозитного (вкладного) рахунку у АТ «КБ «СОЮЗ» не тарифікується
4. Закриття поточного рахунку не тарифікується

5.1

Нарахування Банком процентів на фактичний середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (крім коштів, що знаходяться на рахунках нерезидентів та нерезидентів-інвесторів, за якими нарахування процентів не здійснюється незалежно від суми фактичного залишку) для наступних тарифних пакетів діє до «31» грудня 2013 р. включно:

 

- тарифний пакет «Акційний»:
до 49 999, 99 грн. - не тарифікується
від 50 000,00 грн. - 5,0% річних

-тарифний пакет «Класичний»:
до 49 999, 99 грн. - не тарифікується
від 50 000,00 грн. - 1,0% річних

5.2Нарахування Банком процентів на фактичний середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (крім коштів, що знаходяться на рахунках нерезидентів та нерезидентів-інвесторів, за якими нарахування процентів не здійснюється незалежно від суми фактичного залишку)до 49 999, 99 грн. - не тарифікується
від 50 000,00 грн. - 0,01% річних

6.

Зняття готівки з поточного рахунку (за винятком коштів, внесених готівкою та процентів, нарахованих згідно п.2 цих тарифів ),

Зняття готівки з поточного рахунку (за спеціальними умовами обслуговування)**

Зняття готівки з поточного рахунку (за спеціальними умовами обслуговування)***

до 99 999,99 грн. - 1% від суми готівки, мінімум 5,00 грн.

від 100 000,00 грн. до 499 999,00 грн. - 0,5% від суми готівки

більше 500 000,00грн.- 0,4% від суми готівки


від 1000,00 грн. та більше - 0,4% від суми готівки, мінімум 5 грн.
від 1000,00 грн. та більше - 0,2% від суми готівки
, мінімум 5 грн.

7.

Зняття готівки з депозитного рахунку (за винятком коштів, внесених готівкою, процентів за депозитним вкладом )

до 999 999,99 грн.- 1% від суми готівки, мінімум 5.00 грн.;

1 000 000,00грн. та більше - 0,5% від суми готівки

8.

Отримання готівки за переказами без відкриття рахунку

1% від суми готівки, мінімум 5,00 грн.

9.

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб (крім співробітників АТ «КБ «СОЮЗ») з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за депозитними вкладами відповідно до умов договору банківського вкладу (за винятком переказу коштів за дорученням фізичних осіб з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за депозитними вкладами відповідно до умов договору банківського вкладу на власний поточний чи депозитний рахунок в межах Банку)

до 9 999,99 грн. – 0,5% від суми переказу, мінімум 5,00 грн.;

від 10 000,00 до
49 999,99грн. – 0,3%;

більше 50 000,00 грн. – 0,1%, але не більше 1000 грн. за кожний переказ;

10.

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб - співробітника АТ «КБ СОЮЗ» з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за депозитними вкладами відповідно до умов договору банківського вкладу (за винятком переказу коштів за дорученням фізичних осіб з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за депозитними вкладами відповідно до умов договору банківського вкладу на власний поточний чи депозитний рахунок в межах Банку)

1 грн. за кожний переказ

11.Переказ коштів за дорученням фізичних осіб між власними поточними рахунками протягом одного операційного дня
до 199 999,99 грн. - не тарифікується
від 200 000,00 грн. і більше – 0,1% від суми переказу

12. Переказ коштів за дорученням клієнта без відкриття рахунку:

12.1

Переказ коштів за дорученням клієнта (крім співробітників АТ «КБ СОЮЗ») без відкриття рахунку (за винятком переказу коштів на поточний, в т.ч. картковий, рахунок фізичної особи, відкритий в установах Банку, а також переказів на погашення заборгованості за кредитами, отриманими в установах Банку, та переказу коштів на погашення заборгованості за кредитами, наданими іншими фінансовими установами, квартплата, газопостачання, електроенергія та інші житлово-комунальні послуги, послуги телефонного зв’язку, послуги кабельного телебачення)

до 99 999,99 грн. – 0,5% від суми переказу, мінімум 5,00 грн.;

від 100 000,00 грн. включно – 0,09%від суми переказу, але не більше 2000,00 грн.

12.2Переказ коштів за дорученням клієнта - співробітника АТ «КБ СОЮЗ» без відкриття рахунку (за винятком переказу коштів на поточний, в т.ч. картковий, рахунок фізичної особи, відкритий в установах Банку а також переказів на погашення заборгованості за кредитами, отриманими в установах Банку)1 грн. за кожний переказ 

12.3

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб (Благодійні внески для забеспечення Національної гвардії України, Збройних сил України; Благодійні внески постраждалим в зоні АТО) на рахунки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, їх підрозділів та частин 

не тарифікується 

12.4

За наявності договору з юридичними особами

За умовами договору

13. Видача довідок, пов'язаних з РКО (крім співробітників банку)****
13.1 Видача довідки про наявність рахунку
50,00 грн.
13.2 Видача довідки про залишок коштів на рахунку на певну дату
50,00 грн.
13.3Видача довідки про рух коштів
50,00 грн.
14. Видача термінових довідок, пов'язаних з РКО (крім співробітників банку)*****
14.1Видача довідки про наявність рахунку150,00 грн.
14.2Видача довідки про залишок коштів на рахунку на певну дату 150,00 грн.
14.3Видача довідки про рух коштів 150,00 грн.
15.Видача довідок англійською мовою, пов'язаних з РКО (крім співробітників банку)200,00 грн.
16.Видача довідки про розрахункові та касові операції за поточним та/або вкладним (депозитним)рахунками співробітниками Банку
5,00 грн. за 1 довідку
17.Видача довідок про касові операції та переказ коштів без відкриття рахунку50,00 грн.
18.Видача довідок про наявність/відсутність заборгованості за кредитними продуктами60,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за 1 довідку
19.Видача довідок про наявність/відсутність заборгованості за кредитними продуктами співробітникам Банку
6,00 грн. (в т.ч. ПДВ) за 1 довідку

20.

Перерахування готівки за дорученням клієнта без подальшого здійснення банківських операцій

0,10 грн. за 1 банкноту (монету), мінімум 5,00 грн.

21.Продаж бланків векселів30 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожен бланк

22. Розрахункове обслуговування клієнта(фізичної особи) за системою дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк"

22.1

Супроводження операції за допомогою системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк"

250,00 грн.

22.2

Абонплата

60,00 грн.

22.3

Плата за документ

5,00 грн. за документ

* - відповідно до вимог ст. 196 Податкового кодексу України операції не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.
** - якщо місячний обсяг знятої з поточного рахунку готівки перевищує суму в
5 000 000,00 грн.
*** - якщо місячний обсяг знятої з поточного рахунку готівки перевищує суму в
30 000 000,00 грн.

**** - якщо в довідці необхідно вказати 2 чи 3 види інформації, то тоді тариф за довідку буде складати 100,00 грн. чи 150,00 грн. відповідно
.
***** - якщо в довідці необхідно вказати 2 чи 3 види інформації, то тоді тариф за довідку буде складати 300,00 грн. чи 450,00 грн. відповідно (термінова підготовка довідки до 2-х годин)
.

Завантажити таблицю зі строками та порядком оплати.


Розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб в іноземній валюті

(діють з 01.01.2015)

Вид операції

Вартість операції

1.

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті

50,00 грн.

2.

Закриття поточного рахунку

не тарифікується

3.

Зачисление денежных средств в наличной и безналичной форме на текущий счет

входить у вартість відкриття поточного рахунку

4. Нарахування Банком процентів на фактичний середньоденний залишок коштів на поточному рахунку 1% річних. Нарахування - щомісяця, в останній робочий день календарного місяця

5.

Видача готівки за умови надходження коштів на поточний рахунок безготівковим шляхом:

- до 100 000,00 дол. USD або іньшої валюти в еквіваленті;

- від 100 001,00 дол. USD або іньшої валюти в еквіваленті.1% від суми;

0,7% від суми

6.

Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті за дорученням Клієнта

у доларах USD - 0,5% від суми переказу (мін. 30 USD, mакс 200 USD)

у євро – 0,5% від суми переказу (мін. 25 EUR, макс. 200 EUR)

в російських рублях - 0,5% від суми (мін. 300 рублів)

в інших валютах - 0,5% від суми переказу (мін. 40 USD)

7.

Проведення розслідувань за платежами в іноземній валюті, що не надійшли на рахунок бенефіціара не з вини Банку

30 USD + комісія третіх банків

8.

Зупинення платежу до виконання

30,00 грн.

9.

Анулювання виконаного платежу повернення переказу згідно запиту клієнта і за згодою банку-бенефіциара

платежів у ВКВ 1 групи - 50,00 USD; платежів в російських рублях- 500,00 RUB

10.

Купівля безготівкової іноземної валюти за заявками клієнтів

0,5% від суми

11.

Продаж безготівкової іноземної валюти

0,35% від суми

12.

Конвертація безготівкової іноземної валюти

0,5% (мін. 100 грн.)

13.

Видача дублікатів виписок

20,00 грн. за один дублікат

14.

Видача довідок стосовно операцій за поточними рахунками

50,00 грн.

15.

Видача документів підтверджуючих проведення платежу

50,00 грн.

16.

Перевірка банкнот іноземної валюти на дійсність

0,6 грн. за одну банкноту

17.

Перерахування готівки за дорученням клієнта без подальшого здійснення банківських операцій

0,10 грн. за 1 банкноту (монету), мінімум 5,00 грн.

18.

Оформлення платіжних доручень та заяв на МВРУ за дорученням клієнта

20,00 грн. за кожний документ

19.

Оформлення довіреності на право розпорядження поточним рахунком іншій фізичній особі в Банку

20,00 грн.

20. Переказ коштів за дорученням фізичних осіб між власними поточними рахунками протягом одного операційного дня від 200 000 000 в еквіваленті - 0,1% від суми переказу. Сплачується у гривнях за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції


Завантажити таблицю зі строками та порядком оплати.


У випадку виникнення додаткових питань і зацікавленості в послугах Банку з питань тарифів на відповідні послуги, просимо звертатися за телефоном: +38(044) 393-93-42

Прес-центр


04.08.2021 До уваги всіх зацікавлених осіб

22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Курси валют

Від: 30.06.2017
Купівля/продаж валюти +38 (044) 393-93-58

валюта покупка продаж
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курси золота

Від: 26.06.2017
Купівля/продаж золота +38 (044) 393-93-79

вага, г ____покупка ____продаж
1г, грн злиток 1г, грн злиток
1 - 0,00 - 0,00

Головний офіс


Україна, 01010 м. Київ, вул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проїзду
 

Піднятись наверх