Новости

Новости


22.03.2021 22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"
Постановою Верховного Суду від 11.06.2020 року по справi № 826/4275/16 залишено без змiн Рiшення Окружного адмiнicтративного суду мiста Києва вiд 06.11.2019 року та Постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 19.02.2020 року, якими: визнано протиправною та скасовано Постанову Правлiння НБУ вiд 15.03.2016 року № 162/БТ "Про вiдкликання банкiвськоi лiцензii та лiквiдацiю АТ "КБ "СОЮЗ"; визнано протиправним та скасовано Рiшення Виконавчоi дирекцii Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 15.03.2016 року № 343 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "КБ "СОЮЗ" та делегування повноважень лiквiдатору банку".

Постановою Верховного Суду вiд 11.03.2021 року по справi № 826/7833/16 залишено без змiн Рiшення Окружного адмiнiстративного суду места Києва вiд 10.04.2020 року та Постанову Шостого апеляцiйного адмiнicтративного суду вiд 08.09.2020 року, якими: визнано протиправною та скасовано Постанову Правлiння НБУ вiд 28.04.2016 року № 299/БТ "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю АТ "КБ "СОЮЗ"; визнано протиправним та скасовано рiшення Виконавчоi дирекцii Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 28.04.2016 року № 615 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "КБ "СОЮЗ" та делегування повноважень лiквiдатору банку"; визнано протиправним та скасовано Розпорядження НБУ № 1740-р вiд 06.06.2016 року "Про вiдкликання Генеральной лiцензiї АТ "КБ "СОЮЗ" на здiйснення валютних операцій".

Таким чином, на сьогоднi Верховним Судом усi Постанови Правлiння НБУ та Рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб стосовно вiдкликання банкiвських лiцензiй та лiквiдацiю АТ "КБ "СОЮЗ" визнано протиправними та скасовано.

13.04.2020 13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»
Як зазначено на офіційному сайті НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ua) Верховна Рада України проголосувала за підготовлені за участі фахівців НКЦПФР зміни до законодавства, які дозволяють змінити порядок та строки проведення річних загальних зборів за результатами 2019 року і строки розкриття річної інформації у зв’язку із поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

16.03.2020 16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 24.04.2020р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2020р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімната – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.04.2020р.

27.09.2019 27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

До уваги клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»!

Усі документи Банку, в тому числі кредитні справи, справи з юридичного оформлення рахунку, розрахункові документи, знаходяться за юридичною та фактичною адресою АТ "КБ "СОЮЗ", а саме: Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 4 (колишня вул. Суворова, буд. 4).
23.04.2019 23.04.2019 Годовое общее собрание акционеров
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК« СОЮЗ »
(Код ЕГРПОУ 35574578, местонахождение: 01010, г.. Киев, ул. Емельяновича-Павленко, 4 (Суворова, 4)
Сообщает о проведении 24.04.2019р. о 10:00 30 минут годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК« СОЮЗ »(далее - Банк). Собрание проводится по адресу: 01010, г.. Киев, ул. Емельяновича-Павленко, 4 (Суворова, 4) в помещении Банка; номер комнаты, куда должны прибыть акционеры - 317.

20.03.2019 20.03.2019 О проведении годового Общего собрания акционеров
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 24.04.2019р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2019р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімната – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2019р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.banksoyuz.com.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.

19.12.2018 19.12.2018 Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента
На заседании Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» 18.12.2018 (протокол №7) принято решение назначить Назарчук Гелену Ивановну на должность Главного бухгалтера, Члена Правления АО «КБ «СОЮЗ» с правом предоставления второго подписи.

27.08.2018 27.08.2018 Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента

На заседании Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» 27.08.2018 (протокол №6) принято решение об увольнении Шестопала Олега Васильевича с должности начальника службы внутреннего аудита АО «КБ «СОЮЗ» по собственному желанию 27.08.2018.

25.06.2018 25.06.2018 Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента
На заседании Наблюдательного совета  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» 22.06.2018 (протокол №5) принято решение о про прекращении полномочий главного бухгалтера, Члена Правления Колесник Галины Дмитриевны.

23.04.2018 23.04.2018 О проведении годового Общего собрания акционеров
АТ «КБ «СОЮЗ» сообщает о проведении 24.04.2018 в 10:30 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» (далее - Банк). Собрание проводится по адресу: 01010, г. Киев, ул. Емельяновича-Павленко, 4 (Суворова, 4) в помещении Банка; номер комнаты, куда должны прибыть акционеры - 317.

20.03.2018 20.03.2018 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «КБ «СОЮЗ» сообщает о проведении 24.04.2018 в 10.30 годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  «СОЮЗ». Собрание состоится по адресу: 01010, г. Киев, ул. Омельяновича-Павленко, 4 (ул. Суворова, 4), в помещении Банка, номер комнаты, куда должны прибыть акционеры - 317.

16.03.2017 16.03.2017 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» (местонахождение: 01010, г. Киев, ул. Суворова, 4) (далее - Банк) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Банка 24.04.2017 в 10:30 по адресу: 01010, г. Киев, ул. Суворова, 4, в помещении Банка, номер комнаты, куда должны прибыть акционеры - 317.

04.10.2016 04.10.2016 Вниманию владельцев облигаций АО «КБ «СОЮЗ» серии «С»
ПУБЛИЧНОE АКЦИОНЕРНОE ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» сообщает о принятии 29 сентября 2016 года Наблюдательным советом АО «КБ «СОЮЗ» (Протокол №8 от 29.09.2016 года) в соответствии с Проспектом эмиссии облигаций АО «КБ «СОЮЗ» решения об установлении новой процентной ставки по облигациям обычным процентным именным серии «С», эмитированными АО «КБ «СОЮЗ».

11.04.2016 11.04.2016 Сообщение о возникновении особой информации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» (далее - эмитент) сообщает о факте делистинга (исключение из Реестра и Биржевого списка) ценных бумаг на фондовой бирже, а именно: акции простые именные, бездокументарной формы существования и облигации именные, процентные, обычные (необеспеченные) Серии С

14.03.2016 14.03.2016 Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента
На внеочередном Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» 12.03.2016 года приняты следующие решения:

12.03.2016 12.03.2016 Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КБ «СОЮЗ» сообщает о проведении 26.04.2016 в 11:00 годового Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ»

05.02.2016 05.02.2016 Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» сообщает о проведении 12.03.2016 в 11 часов 00 минут внеочередного Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ»

21.01.2016 21.01.2016 Сообщение о возникновении особой информации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЮЗ» (далее - эмитент) сообщает о факте делистинга (внелистинг) ценных бумаг на фондовой бирже, а именно: акции простые именные, бездокументарной формы существования

04.12.2015 04.12.2015 Сообщение о возникновении особой информации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЮЗ" (далее - эмитент) сообщает о факте листинга, перевод ценных бумаг эмитента в котировочный список ПФТС 2-го уровня, а именно: акции простые именные, бездокументарной формы существования.

04.12.2015 04.12.2015 Сообщение о возникновении особой информации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЮЗ" (далее - эмитент) сообщает о факте делистинга ценных бумаг на фондовой бирже, а именно: акции простые именные, бездокументарной формы существования.

Пресс-центр


22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

Курсы валют

От: 30.06.2017
Покупка/продажа валюты +38(044) 393-93-58

валюта покупка продажа
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курсы золота

От: 26.06.2017
Покупка/продажа золота +38(044) 393-93-79

вес,г ____покупка ____продажа
1г, грн слиток 1г, грн слиток
1 - 0,00 - 0,00

Главный офис


Украина, 01010 г. Киев, ул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проезда